Det Ålesundske Konsulat - Bergen
etablert 21- 23 januar 2000
"b a c a l a o    n e c c e s s e    e s t"

 

 
PÅMELDING TIL FESTEN 2017 !

Festen 2017!
Se Nyheter og Info

 


S  P  O  N  S  O  R  E  R

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Velkommen til Det Ålesundske Konsulat i Bergen


Statutter:

 

Øke forståelsen for den ålesundske kultur og væremåte i vestlandets hovedstad, samt knytte bånd mellom de to byene.


Øke bevisstheten og kunnskapen omkring Ålesundsbrannen natt til 23.januar 1904, både regionalt, nasjonalt og i verden forøvrig. Ei særlig oppgave er å sikre at uttrykket "siden Ålesund brant" igjen blir ei sentral formulering i norsk tale- og skriftspråk.

Styrke de sosiale bånd mellom ålesundere bosatt i Bergen, samt gjøre eksil-tilværelsen mest mulig utholdelig. Således bør sangen Rundskue avsynges så ofte som mulig.

Holde jevnlig kontakt med kreative og kulturelle krefter i hjembyen, for på den måten å utbre generell dannelse i Bergen og vestlandskysten forøvrig. Generalforsamling bør avholdes hvert år innen utgangen av januar. Styret bør ha det antall medlemmer som til enhver tid finnes formålstjenlig.

- Last ned statuttene

- Last ned stiftelsesdokumentet

- Har du bilder fra de ulike festene? -Skriv litt tekst til hvert bilde og send dem til oss: post@konsulatet.org

 


har besøkt oss