Brannsjefen ønsker oss velkommen i Hagerupstuen

Tidligere Brannsjef Einar Gjessing  leder fyrstikktenningen elegant på rim.

Bybrannfesten 2010 i  Bergen Skipperforenings lokaler.

Jakob Skarstein – fast gjest og taler

Inger Lise og Jakob Skarstein

Styremedlem Frode Aase-Nilsen med Stormen Bergen appell

Toastmasteren takker Deep Dixie med Stein Ugelvik-Larsen i spissen.


Konsulatets konsuler gjennom ti år.
Synnøve Alme Nordstrand, Johan S Roald og Jorun S Roald


Brannbilen måtte vike plass for Bergen Brandkorps Musikkorps  som stemte i med  
 ”Den fyrrige brannmann ” av Kjell Kipperberg og ” Ålesund gikk opp i brann ”.
Synge kunne de også.

 


Tuxido


Johan Roald den første konsulen

Gunnar  Staalesen